Λιμενοσκόπιον - Αρχαίοι Ελληνικοί Λιμένες
_ΧΑΡΤΗΣ        _ΛΙΜΕΝΕΣ        _ΙΣΤΟΡΙΚΟ        _ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ        English version
 
Ιστορικό - Συντελεστές
Το «Λιμενοσκόπιον» είναι το αποτέλεσμα πρωτοβουλίας του Ομότιμου Καθηγητή του Ε.Μ.Π. Θεοδόσιου Τάσιου και του Καθηγητή Θαλάσσιας Υδραυλικής και Λιμενικών Έργων του Ε.Μ.Π. Κωνσταντίνου Μέμου. Το εγχείρημα αγκαλιάστηκε στην πορεία από πολλούς, όπως τους χορηγούς μας, ερευνητές του χώρου, την Εταιρεία Μελέτης της Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας, κ.α. Η Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων (Ε.Ε.Α.) του Υπουργείου Πολιτισμού, αγκάλιασε από την αρχή την προσπάθεια, γεγονός που κατέληξε τελικά στην υιοθέτηση του προγράμματος και στην πλήρη συνεργασία των δύο φορέων για την περαιτέρω πορεία και τον εμπλουτισμό της Τράπεζας Πληροφοριών. Η πραγματικά επίπονη πορεία έρευνας και αποδελτίωσης των σχετικών στοιχείων γίνεται στο πλαίσιο ερευνητικού έργου, που εκπονείται σύμφωνα με τους κανόνες της Επιτροπής Διαχείρισης Κονδυλίων του Ε.Μ.Π. Επιστημονικός υπεύθυνος του έργου είναι από πλευράς Ε.Μ.Π. ο κ. Κ. Μέμος και από πλευράς Ε.Ε.Α ο/η εκάστοτε προϊστάμενος της. Στην ερευνητική ομάδα έχουν συμμετάσχει, εκτός του κ. Θ. Τασίου, η Χριστίνα Κονταξή Μ.Δ.Ε. Ε.Μ.Π., ο Αθανάσιος Ζήρος Μ.Δ.Ε., Υποψ. Διδάκτορας Ε.Μ.Π. και φοιτητές του Ε.Μ.Π. Την επιμέλεια της ιστοσελίδας και των κειμένων έχει ο συνεργάτης του προγράμματος Δρ. Θεοτόκης Θεοδούλου, αρχαιολόγος της Ε.Ε.Α.

Ευχαριστίες
Τον Τομέα Υδατικών Πόρων για την παραχώρηση του διακομιστή του για την φιλοξενία των ιστοσελίδων. Τον κ. Στέφανο Κοζάνη για τη δημιουργία των ιστοσελίδων και τον κ. Αντώνη Χριστοφίδη για υποστήριξη σε τεχνικά ζητήματα. Τον κ. Δημήτριο Χηνιάδη για παροχή υλικού σχετικού με τους αρχαίους ελληνικούς λιμένες.

Τεχνικές λεπτομέρειες
Το Λιμενοσκόπιον βασίζεται σε εργαλεία ελεύθερου λογισμικού. Το λειτουργικό σύτημα του server είναι Debian GNU/Linux, η βάση δεδομένων είναι υλοποιημένη σε PostgreSQL, ο web server είναι ο Apache ενώ τα δεδομένα παρέχονται με shell scripts (bash scripts, τα δεδομένα αντλούνται από την βάση με psql και επεξεργάζονται με awk και sed).
© copyright - Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο_Χορηγοί
WOWCREATIVEPROJECTS