Λιμενοσκόπιον - Αρχαίοι Ελληνικοί Λιμένες
_ΧΑΡΤΗΣ        _ΛΙΜΕΝΕΣ        _ΙΣΤΟΡΙΚΟ        _ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ        English version

Ευβοϊκός - Ανθηδόνα
Δεδομένα
 

Εικ. 1. Αποτύπωση των λιμενικών εγκαταστάσεων στην Ανθηδόνα (Schlager et al. 1968, plan 2)Εικ. 2. Ο λιμένας της Ανθηδόνας όπως τον κατέγραψε ο περιηγητής Leake στις αρχές του 19ου αιώνα (http://esf.niwi.knaw.nl/esf1996/leake96/images/p272.gif)Εικ. 3. Ο λιμένας της Ανθηδόνας (Rolfe 1890, 98, Fig. 16)Εικ. 4. Αποψη του λιμένα της Ανθηδόνας από ανατολικά (2005)


© copyright - Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο_Χορηγοί
WOWCREATIVEPROJECTS