Λιμενοσκόπιον - Αρχαίοι Ελληνικοί Λιμένες
_ΧΑΡΤΗΣ        _ΛΙΜΕΝΕΣ        _ΙΣΤΟΡΙΚΟ        _ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ        English version

Πειραιάς - Κάνθαρος
Δεδομένα
 

Εικ. 1. Τοπογραφικό σχέδιο του αρχαίου Πειραιά
(Παπαχατζής 1974, 100-101)Εικ. 2. Αναπαράσταση του αρχαίου Πειραιά με τις οχυρωματικές, τις λιμενικές και τις αστικές κατασκευές
(Παπαχατζής 1974, 104)Εικ. 3. Γραφική αναπαράσταση του χώρου του Eμπορίου στον Κάνθαρο κατά τον 5ο αι. π.Χ.
(Πανάγος 1968, 198)Εικ. 4. Σχέδιο του Κανθάρου με τις θέσεις του ναυστάθμου, του εμπορικού λιμένα, των στοών και την διαμόρφωση των οχυρώσεων γύρω από την λιμενολεκάνη
(Σταϊνχάουερ 2000, 89)


© copyright - Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο_Χορηγοί
WOWCREATIVEPROJECTS