Λιμενοσκόπιον - Αρχαίοι Ελληνικοί Λιμένες
_ΧΑΡΤΗΣ        _ΛΙΜΕΝΕΣ        _ΙΣΤΟΡΙΚΟ        _ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ        English version

Αττική - Σούνιον
Δεδομένα
 

Εικ. 1. Χάρτης του ακρωτηρίου του Σουνίου με σημειωμένες τις θέσεις των αρχαίων καταλοίπων
(Παπαχατζής 1974, 79)Εικ. 2. Αναπαράσταση του οχυρωμένου ακρωτηρίου. Διακρίνεται η εγκατάσταση του νεωσοίκου
(Παπαχατζής 1974, 90)Εικ. 3. Αναπαράσταση του μυχού του όρμου του Σουνίου, όπου αποδίδονται λιμενικές κατασκευές
(Παπαχατζής 1974, 89)Εικ. 4. Αποψη του ακρωτηρίου του Σουνίου από δυτικά
(http://lilt.ilstu.edu/DRJCLASSICS/sites/sounion/0088.htm)


© copyright - Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο_Χορηγοί
WOWCREATIVEPROJECTS