Λιμενοσκόπιον - Αρχαίοι Ελληνικοί Λιμένες
_ΧΑΡΤΗΣ        _ΛΙΜΕΝΕΣ        _ΙΣΤΟΡΙΚΟ        _ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ        English version

Θάσος - Πολεμικός Λιμένας
Δεδομένα
 

Εικ. 1. Σχέδιο της τοιχισμένης πόλης της Θάσου με τον πολεμικό κλειστό λιμένα και τον ανοικτό εμπορικό στα βορειοανατολικά του
(Grandjean-Salviat 2000, fig. 12)Εικ. 2. Σχέδιο των δύο λιμένων της αρχαίας Θάσου
(Σίμωσι 1994-5, 136)Εικ. 3. Γενική άποψη των δύο αρχαίων λιμένων της Θάσου όπως είναι σήμερα. Διακρίνεται στην επάνω αριστερή γωνία ο βυθισμένος προσήνεμος μώλος του εμπορικού λιμένοςΕικ. 4. Κατάλοιπα ημιβυθισμένου πύργου στη νοτιοδυτική γωνία του πολεμικού λιμένα


© copyright - Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο_Χορηγοί
WOWCREATIVEPROJECTS