Λιμενοσκόπιον - Αρχαίοι Ελληνικοί Λιμένες
_ΧΑΡΤΗΣ        _ΛΙΜΕΝΕΣ        _ΙΣΤΟΡΙΚΟ        _ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ        English version

Κρήτη - Φαλάσαρνα
Δεδομένα
 

Εικ. 1. Η θέση της Φαλάσαρνας στη δυτική Κρήτη
(http://www.ypai.gr/atlas/thesi.asp?idthesis=491)Εικ. 2. Τοπογραφικό σχέδιο του λιμένα της Φαλάσαρνας
(Χατζηδάκη 1993, 590, Σχ. 2)Εικ. 3. Κυκλικός οχυρωματικός πύργος του λιμένος
(http://www.ypai.gr/atlas/thesi.asp?idthesis=491)Εικ. 4. Τμήμα της αρχαίας προκυμαίας. Σε πρώτο πλάνο διακρίνεται οπή πρόσδεσης σε μπατικό λίθο, ενώ στο βάθος, στο όριο της ανασκαφής, προεξέχει διαμπερής κυβόλιθος πρόσδεσης
(Χατζηδάκη 1993, Πιν. 169)Εικ. 5. Τμήμα της προκυμαίας με οπές και διαμπερείς κυβολίθους πρόσδεσης. Αναπαράσταση πρυμνοδέτησης αρχαίου πλοίου
(Χατζηδάκη - Στεφανάκης 2004, σ. 115)Εικ. 6. Προκυμαία με κυβόλιθους πρόσδεσης
(Χατζηδάκη - Στεφανάκης 2004, σ. 118)Εικ. 7. Γενική άποψη των λεκανών του λιμένα και της ανασκαμμένης προκυμαίας, από την ακρόπολη
(Χατζηδάκη - Στεφανάκης 2004, σ. 110)


© copyright - Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο_Χορηγοί
WOWCREATIVEPROJECTS