Λιμενοσκόπιον - Αρχαίοι Ελληνικοί Λιμένες
_ΧΑΡΤΗΣ        _ΛΙΜΕΝΕΣ        _ΙΣΤΟΡΙΚΟ        _ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ        English version

Κύπρος - Αμαθούντα
Δεδομένα
 

Εικ. 1. Αμαθούντα. Η ακρόπολη και τα βυθισμένα κατάλοιπα του ελληνιστικού λιμένα
(Aupert P. (ed), Οδηγός Αμαθούντας, Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου, Λευκωσία, 1999, εξώφυλλο)Εικ. 2. Υποθετικό σχέδιο των δύο λιμένων, εσωτερικού και εξωτερικού, σύμφωνα με την ηλεκτρομαγνητική έρευνα
(Aupert P. (ed), 1979, "Rapport sur les Travaux de la Mission de l' Ecole Francaise a Amathonte en 1978. Les Activite sur le Terrain. Le Port d' Amathonte" Bullentin de Correspondance Hellenique 103 (1979), 728, fig. 1bis)Εικ. 3. Γενικό σχέδιο του εξωτερικού - ελληνιστικού λιμένα
(Aupert P. (ed), Οδηγός Αμαθούντας, Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου, Λευκωσία, 1999, 94, Σχ. 18)Εικ. 4. Μακέτα του εξωτερικού - ελληνιστικού λιμένα
(Aupert P. (ed), Οδηγός Αμαθούντας, Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου, Λευκωσία, 1999, 95, εικ. 37)


© copyright - Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο_Χορηγοί
WOWCREATIVEPROJECTS