Λιμενοσκόπιον - Αρχαίοι Ελληνικοί Λιμένες
_ΧΑΡΤΗΣ        _ΛΙΜΕΝΕΣ        _ΙΣΤΟΡΙΚΟ        _ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ        English version

Κόρινθος - Λέχαιον
Δεδομένα
 

Εικ. 1 Ο λιμένας του Λεχαίου στα 1907 (Georgiades 1907, pl. I)Εικ. 2 Ο λιμένας του Λεχαίου κατά τον Paris (1915, fig. 1)Εικ. 3 Αεροφωτογραφία το λιμένα του Λεχαίου του 1960 (ΓΥΣ). Φαίνεται γεωμετρική κανονικότητα στην προέκταση το δυτικού εξωτερικού μόλου (Θεοδούλου 2002, εικ. 3)Εικ. 4 Χάρτης με σημειωμένα τα σημερινά ορατά κατάλοιπα του λιμένα του Λεχαίου (Θεοδούλου 2002, εικ. 11)Εικ. 5 Χάρτης του 1903 με τα συμπεράσματα από τις ανασκαφές του Σκιά (1907, πιν. 1)Εικ. 6 Άποψη του διαύλου της εισόδου στις εσωτερικές λεκάνες από νότια. Στα δεξιά διακρίνεται το αρχαίο κράσπεδο (Θεοδούλου 2002, εικ. 8)Εικ. 7 Άποψη της κατασκευής στη νότια πλευρά της ανατολικής λεκάνης. Πιθανόν να αποτελεί πρόβολο, εάν αποτελεί επιπλέον λεκάνη, η χέρσα έκταση στο βάθος (Θεοδούλου 2002, Εικ. 7)Εικ. 8 Άποψη της κατασκευής στη νότια πλευρά της ανατολικής λεκάνης (Θεοδούλου 2002, Εικ. 6)Εικ. 9 Όρθιοι λίθοι σε διάταξη. Πιθανόν στυλίσκοι πρόσδεσης σκαφών στο κράσπεδο, στα βόρεια της ανατολικής λεκάνης (Θεοδούλου 2002, εικ. 5)Εικ. 10 Aποψη της νησίδας στη δυτική λεκάνη που αποτελούσε πιθανόν βάση αγάλματος ή φάρου (Θεοδούλου 2002, εικ. 10)


© copyright - Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο_Χορηγοί
WOWCREATIVEPROJECTS