Λιμενοσκόπιον - Αρχαίοι Ελληνικοί Λιμένες
_ΧΑΡΤΗΣ        _ΛΙΜΕΝΕΣ        _ΙΣΤΟΡΙΚΟ        _ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ        English version

Κόρινθος - Κεγχρεές
Δεδομένα
 

Εικ. 1. Τοπογραφικό διάγραμμα της περιοχής λιμένος με τις εντοπισθείσες κατασκευέςΕικ. 2. Αποτύπωση του νότιου μώλου με τα κατάλοιπα των αποθηκών, των ιχθυοδεξαμενών και των ιερών (Παπαχατζής 1974, 46, εικ. 28)Εικ. 3. Aποψη της Πρωτοχριστιανικής βασιλικής στο νότιο μώλο (Παπαχατζής 1974, 49, εικ. 33)Εικ. 4. Aποψη του συγκροτήματος του ιερού της Αφροδίτης, και του πύργου στο βόρειο μώλο (Παπαχατζής 1974, 49, εικ. 34)


© copyright - Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο_Χορηγοί
WOWCREATIVEPROJECTS