Λιμενοσκόπιον - Αρχαίοι Ελληνικοί Λιμένες
_ΧΑΡΤΗΣ        _ΛΙΜΕΝΕΣ        _ΙΣΤΟΡΙΚΟ        _ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ        English version

Πορτοχέλι - Αλιείς
Δεδομένα
 

Εικ.1. Τοπογραφικό σχέδιο της περιοχή του λιμένα των Αλιέων.
(Φαράκλας 1973, εικ.21)Εικ. 2. Σχέδιο των καταλοίπων της περιοχής του λίμενα των Αλιέων.
( Jameson 1969, fig. 2)Εικ. 3. Αναπαράσταση της περιοχής του λιμένα των Αλιέων.
(Frost 1985, 64)Εικ. 4. Αναπαράσταση της δοκού προστασίας του λιμένα των Αλιέων.
(Jameson 1969, fig. 7a)


© copyright - Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο_Χορηγοί
WOWCREATIVEPROJECTS