Λιμενοσκόπιον - Αρχαίοι Ελληνικοί Λιμένες
_ΧΑΡΤΗΣ        _ΛΙΜΕΝΕΣ        _ΙΣΤΟΡΙΚΟ        _ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ        English version

Κύπρος - Μάριον
Δεδομένα
 

Εικ. 1 Γενική άποψη της Κύπρου. Στο τετράγωνο η περιοχή του αρχαίου βασιλείου του ΜαρίουΕικ. 2 Αποψη του λιμένος στο Λατσί. Στην περιοχή του δυτικού μώλου διακρίνονται υποθαλάσσια τα κατάλοιπα του αρχαίου λιμενικού έργουΕικ. 3 Σχέδιο των αρχαίων λιμενικών καταλοίπων στο Λατσί το 1971, από τον A. Raban (1995, 164, fig. 38)Εικ. 4 ’ποψη των κυβολίθων του κρηπιδώματος του δυτικού μώλου, το 1971 (Raban1995, 164, fig. 37)Εικ. 5 ’ποψη των κυβολίθων του δυτικού μώλου το 2003, πριν καλυφθούν από σύγχρονες ενισχύσεις φυσικών ογκολίθων (Theodoulou 2005)


© copyright - Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο_Χορηγοί
WOWCREATIVEPROJECTS