Λιμενοσκόπιον - Αρχαίοι Ελληνικοί Λιμένες
_ΧΑΡΤΗΣ        _ΛΙΜΕΝΕΣ        _ΙΣΤΟΡΙΚΟ        _ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ        English version

Λέσβος - Μυτιλήνη (Β. Λιμένας)
Δεδομένα
 

Δορυφορική εικόνα της πόλης της Μυτιλήνης με τους δύο λιμένες (Google Earth)Το κάστρο της Μυτιλήνης και ο ανατολικός λιμενοβραχίονας (Παρασκευαΐδης 2002)Φάρος στο ακρομώλιο του ανατολικού λιμενοβραχίονα σε γκραβούρα του 18ου αιώνα (Παρασκευΐδης 2002)Aποψη των καταλοίπων του βόρειου λιμενοβραχίονα στην περιοχή Καλαμάρη (Παρασκευαΐδης 2002)Γενική άποψη του βόρειου λιμένα. Διακρίνονται τα ίχνη ενός τρίτου λιμενοβραχίονα (προγενέστερος;) στο εσωτερικό του ανατολικού (Google Earth)


© copyright - Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο_Χορηγοί
WOWCREATIVEPROJECTS