Λιμενοσκόπιον - Αρχαίοι Ελληνικοί Λιμένες
_ΧΑΡΤΗΣ        _ΛΙΜΕΝΕΣ        _ΙΣΤΟΡΙΚΟ        _ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ        English version

Κέα - Όρμος Οτζιάς
Δεδομένα
 

Εικ. 1. Άποψη της νήσου Κέας και του όρμου Οτζιάς
(Σπονδύλης 1998, Εικ. 1, 2)Εικ. 2. Κάτοψη του λιμενικού έργου στον όρμο Οτζιάς
(Σπονδύλης 1998, Εικ. 8)Εικ. 3. Οψη και τομή του λιμενικού έργου στον όρμο Οτζιάς
(Σπονδύλης 1998, Εικ. 10)Εικ. 4. Αποψη του κρηπιδώματος του λιμενικού έργου στον όρμο Οτζιάς
(Σπονδύλης 1998, Εικ. 11, 12, 13)Εικ. 5. Οψη του κρηπιδώματος στον όρμο Οτζιάς. Διακρίνεται ο τρόπος δόμησης με ελαφρώς προεξέχουσες τις υποκείμενες στρώσεις
(Σπονδύλης 1998, Εικ. 14


© copyright - Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο_Χορηγοί
WOWCREATIVEPROJECTS