Limenoscope - Ancient Hellenic Ports
_ΧΑΡΤΗΣ        _ΛΙΜΕΝΕΣ        _ΙΣΤΟΡΙΚΟ        _ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ       

Λήμνος - Όρμος Θάνους (Στβι ή Πλαγίσου Μώλος)
 
Η Λήμνος, σε καίρια θέση στο ναυτικό δρόμο από το Αιγαίο προς τον Ελλήσποντο και σε άμεση γειτνίαση με τα παράλια της Τρωάδας ήκμασε από τα προϊστορικά χρόνια με πόλεις όπως η Πολιόχνη, το Κουκονήσι και η Μύρινα και διατήρησε έντονη την παρουσία της στο ιστορικό γίγνεσθαι από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα με οικισμούς και θέσεις στα παράλιά της που μαρτυρούν τη σημασία που είχε η θάλασσα για την ανάπτυξή της.
Ή άμεση σχέση της με την επεξεργασία των μετάλλων, που όμως δεν διαθέτει στο υπέδαφός της, μαρτυρημένη αρχαιολογικά αλλά και απηχούμενη στον μύθο (Κάβειροι, Ήφαιστος) δείχνουν την πρώιμη ενασχόληση των Λημνίων με την ναυσιπλοΐα για την προμήθειά των πρώτων υλών από τις απέναντι ακτές. Ενώ ο γιος της Λημνίας Υψιπύλης και του Ιάσονα που αποτέλεσε μυθικό βασιλιά του νησιού ονομάζεται Εύνηος (ευ+ναυς) και αναφέρεται ρητά στην Ιλιάδα (Η, 467-475) ότι προμηθευόταν μέταλλα από την απέναντι μικρασιατική ακτή.
Η υλοποίηση της ενασχόλησης αυτής σε αρχαία λιμενικά έργα, αν και γενικά ανεξερεύνητα, μαρτυρείται στην περίμετρο του νησιού στις θέσεις: Αγ. Σωτήρας, Νεφτίνα και Ηφαιστία στον όρμο του Πουρνιά (Αγαλοπούλου και Καλλιοντζή 1988), στη θέση Στβι στη βορειοδυτική πλευρά του όρμου Θάνους (Σίμωσι 1995) και πιθανότατα στη Μύρινα (Maragou 1995) που συνεχίζει να αποτελεί και στα μεσαιωνικά και τα οθωμανικά χρόνια το κύριο λιμάνι του νησιού (βλ. ξεχωριστά δελτία για τα αναφερόμενα έργα). 
 

Εικόνες

 
Βασικά χαρακτηριστικά
Περιοχή Αιγαίο Πέλαγος  
Χρήση Ακαθόριστη  
Σωζόμενες κατασκευές Ναι υποβρύχια κατάλοιπα λιμενοβραχίονα  
Γενική περιγραφή
Στη βορειοδυτική πλευρά του όρμου Θάνους εντοπίζεται λιθορριπή καμπύλου σχήματος με κατεύθυνση βορειοανατολικά - νοτιοδυτικά δημιουργώντας προστατευμένη λεκάνη στα βορειοδυτικά. Η κατασκευή αποτελείται από μεγάλους φυσικούς ογκόλιθους στην προσήνεμη ανατολική της πλευρά και μικρότερους στην εσωτερική. Τμήμα των επιφανειακών λίθων φτάνει μέχρι την επιφάνεια του νερού ενώ και στις δύο πλευρές της κατασκευής υπάρχει επισώρευση άμμου. Παρά το ότι σε αυτοψία της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων δεν εντοπίστηκε κεραμική, η λιθορριπή είναι ανθρωπογενούς προέλευσης, χωρίς όμως να μπορεί να προσδιοριστεί η χρονολόγησή της. 
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Είσοδος λιμένα Ν/Δ 
Προσχώσεις Ναι 
Σύστημα κατασκευής Φυσικοί ογκόλιθοι 
Λειτουργίες
Η χρήση του λιμανιού παραμένει άγνωστη. 
Πηγές
Σχετικές έρευνες Καμία 
Ενδεικτική βιβλιογραφία
 • Αρχοντίδου-Αργύρη Α. και Μ. Κοκκινοφόρου (επιμ.), 2004, Η Μύρινα της πρώιμης εποχής του Χαλκού, Λήμνος
 • Σίμωσι Α., 1995, "Νοτιοδυτική Λήμνος, όρμος Θάνος, θέση Στβι" ΑΔ, 850
 • Π. Αγαλοπούλου - Ν. Καλλιοντζής, "Τρία αρχαία λιμάνια της βόρειας Λήμνου", ΑΕ 1988, 169-174
 • Maragou C., 1995, "A rock engraving in Lemnos (Preliminary Study)", Tropis III - 3rd International Symposium on Ship Construction in Antiquity, Athens 1989, Athens, 309-319
 •  
  Καθεστώς προστασίας Ενάλιος αρχαιολογικός χώρος με την Υπουργική Απόφαση ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/45000/2626π.ε./30-3-1999 (ΦΕΚ 1043/4-6-1999) 
  Σύνταξη κειμένου Θεοτόκης Θεοδούλου 
  Επιμέλεια κειμένου Θεοτόκης Θεοδούλου 
  © copyright 2024 - Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο_Χορηγοί
  WOWCREATIVEPROJECTS